Việc làng được xuất bản vào năm 1941, là thiên phóng sự đào sâu và phê phán những mặt tiêu cực trong đời sống nông thôn Việt Nam, do nhà văn Ngô Tất Tố chắp bút. Tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép toàn diện và trung thực bức tranh làng quê ta đầu thế kỷ XX cũng như để lại nhiều giá trị nhân sinh sâu sắc, quý giá. Tập Việc Làng cho thấy cái tài làm phóng sự đỉnh cao của nhà văn Ngô Tất Tố. Dù sống giữa một xã hội bị che khuất bởi đủ thứ tư tưởng, cụ Tố vẫn giữ con mắt quan sát tinh đời để nhìn tỏ tưởng những vấn đề sâu xa trong lòng xã hội.