Sách Bảo Khang Logo
Mua sách tại nhà 0969.427.661
Giỏ hàng 0
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX
VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX

VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN ĐỒ GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX

Tình trạng: Còn hàng

Mã sản phẩm: VTHNTDGSVN

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Năm xuất bản: 2015

1.500.000 đ

Số lượng

Giao hàng toàn quốc

Sách gốc

Gọi điện để được tư vấn: 0969.427.661

Thông tin chi tiết

Văn tự Hán - Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX)

Là sự kế tục những thành tựu của người đi trước và có cái nhìn đa chiều, toàn diện và cập nhật về văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam. Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu:

- Hệ thống lại nội dung văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ, đồng thời đưa ra lý thuyết về cách định danh cho từng loại hình văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX.

- Góp phần nhận diện những giá trị tiềm ẩn của văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử, văn hóa, văn học... Đưa ra lý thuyết về đặc trưng văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, giúp phân biệt tính thật, giả của gốm, sứ cổ thông qua hệ thống văn tự Hán Nôm.

- Làm phong phú thêm nguồn tư liệu trong cùng lĩnh vực nghiên cứu gốm, sứ cổ, thông qua đó có thể coi là cuốn cẩm nang cho những người đam mê tìm hiểu đồ cổ, nhất là đồ gốm, sứ cổ trong việc đối chiếu nội dung, hình thức, đặc điểm thông qua văn tự Hán Nôm trên các hiện vật cùng loại.

Sách cùng danh mục