Sách Bảo Khang Logo
Mua sách tại nhà 0969.427.661
Giỏ hàng 0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0
Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0

Combo 3 cuốn Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên 4.0 - Xây dựng câu chuyện thương hiệu - Branding 4.0

Tình trạng: Hết hàng

Mã sản phẩm: CXDTHCN

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB LAO ĐỘNG

Năm xuất bản: 2019 - 2020

150.000 đ

Số lượng
Liên hệ

Giao hàng toàn quốc

Sách gốc

Gọi điện để được tư vấn: 0969.427.661

Thông tin chi tiết

Bộ 3 cuốn bìa mềm, ruột đẹp

Sách cùng danh mục