Sách Bảo Khang Logo
Mua sách tại nhà 0969.427.661
Giỏ hàng 0
BINH THƯ YẾU LƯỢC
BINH THƯ YẾU LƯỢC

BINH THƯ YẾU LƯỢC

Tình trạng: Hết hàng

Mã sản phẩm: BTYL2T

Tác giả: TRƯỜNG CHỈ HUY VÀ THAM MƯU

Nhà xuất bản: TRƯỜNG CHỈ HUY VÀ THAM MƯU

Năm xuất bản: 1974

10.000.000 đ

Số lượng
Liên hệ

Giao hàng toàn quốc

Sách gốc

Hỗ trợ bọc plastic cho sách

Gọi điện để được tư vấn: 0969.427.661

Thông tin chi tiết

Binh thư yếu lược có 4 quyển
-QUYỂN 1 gồm có:
+Thiên tượng
+Tuyển mộ
+Phép lập đàn
+Mệnh tướng
+Đạo làm tướng
+Thuật dùng binh
+Chọn lựa để huấn luyện
+Quân lê và thưởng phạt
+Chọn bộ hạ
+Binh cụ
+Hiệu lệnh
-Quyên 2 gồm có:
+Phép hành quân
+Phép đóng trại
+Quân nhu
+Hình thế
+Phép xem động tĩnh bên địch
+Điềm trời
+Dụng gián
+Dụng trá
_Quyển 3 gồm có:
+Liệu dịch
+Dã chiến
+Quyết chiến
+Thiết kỳ
+Lâm chiến
+Sơn chiến
+Thuỷ chiến
-Quyển 4 gồm có:
+Công thành
+Thủ thành
+Đột vây
+Cứu ứng
+Lui cháy
+Được thua
+Đầu hàng

Trong Binh thư yếu lược, thì quyển II, quyển III và quyển IV có nhiều đoạn rút ra từ Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ, một nho sĩ có tài kinh bang tế thế đã giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Phật) xây dựng cơ đồ hồi nửa đầu thế kỷ XVII ở Đường Trong. Những đoạn này, có đoạn ghi rõ là đã rút ra từ Hổ trướng khu cơ, có nhiều đoạn tuy lấy từ Hổ trướng khu cơ, song lại không có chú thích gì cả. Ở quyển IV (Binh thư yếu lược) có mục “Phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc”; ở Hổ trướng khu cơ cũng có mục “Phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc”. - Nguyên văn chữ Hán ở Binh thư yếu lược cũng như Hổ trường khu cơ đều là “Hỏa tiễn trữ độc pháp”. Liều lượng các vị thuốc dùng để chế hỏa tiễn ở Binh thư yếu lược và ở Hổ trướng khu cơ giống hệt nhau. Mở đầu mục “Phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc” trong tinh thư yếu lược, có đoạn văn như sau: “Phàm ít không địch được nhiều, yếu không địch được mạnh, đó là lẽ thường. Nhưng Binh pháp có nói: Người giỏi đánh làm thế địch không thể thắng để đợi thế địch mà mình có thể thắng. Cho nên, cầm quân ba nghìn chống giặc năm đường phỏng ở đồng ruộng đường dài, giặc đem cả nước sang đánh, thì lấy cái gì mà chống được? Nên dùng phép “hỏa tiễn chứa thuốc độc”. Đoạn văn này ở Hổ tướng khu cơ lại nhắc lại nguyên văn như thế, không sai và không thiếu một chữ nào.

Sách cùng danh mục